Magdalena Czarzyńska

JACHIM

Dziękuję za Wasze głosy

59,27%

Co jest dla mnie ważne

wspólnota

Koalicja dla Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim wspólnota

Mieszkańcy Sopotu to wyjątkowa wspólnota. Założyłam Stowarzyszenie Sopot Dla Ciebie, w którym działam na rzecz Sopocian. Praca zespołowa daje mi najwięcej satysfakcji.

prawa człowieka

Koalicja dla Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim prawa człowieka

Jestem Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. Chcę, aby Sopot był miastem, w którym każdy czuje się dobrze.

współpraca

Koalicja dla Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim współpraca

Chcę zaktywizować i dać przestrzeń do działania wszystkim Sopociankom i Sopocianom. Razem możemy więcej. Moja drużyna jest różnorodna.

dialog

Koalicja dla Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim dialog

Dobra komunikacja jest podstawą działania. Sprawnie zarządzane miasto to wrażliwość na potrzeby mieszkańców i włączanie ich w tworzenie polityk miejskich.

doświadczenie

Koalicja dla Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim doświadczenie

Wieloletnia praca na rzecz sopockiego samorządu to ogromna wartość. Skuteczność, energia i codzienna praca dla mieszkańców to moja pasja.

Moja historia

Koalicja dla Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim moja historia

Sopot znam od podszewki

Dla Sopotu działam i pracuję już ponad 20 lat. Po studiach historycznych na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie we francuskiej Tuluzie pracowałam jako dziennikarka i redaktorka w „Dzienniku Bałtyckim” kierując m.in. oddziałem sopockim gazety. Redakcja znajdowała się wtedy w budynku przy ul. Kościuszki, w którym w  latach 50. mieszkała moja mama, studentka Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie.

Całym sercem dla miasta

Po urodzeniu drugiego syna zrezygnowałam z pracy dziennikarskiej, ale nie z Sopotu! Wpierałam w działaniach i promocji Sopocki Klub Żeglarski oraz Sopocki Klub Lekkoatletyczny, a od 2006 roku jestem związana z sopockim samorządem. W Urzędzie Miasta Sopotu przeszłam wszystkie szczeble urzędnicze, rozpoczynając od stanowiska podinspektora. Przez wiele lat pełniłam funkcję szefowej promocji i komunikacji społecznej oraz rzeczniczki prasowej. Poznałam wtedy wszystkie obszary działalności miasta i codziennie pracowałam na rzecz Sopotu.

Razem pokonaliśmy kryzys

W 2019 roku objęłam funkcję wiceprezydentki. Mój ówczesny szef, wieloletni prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, od którego wiele lat uczyłam się samorządu, dał mi dużo swobody i zaufania w działaniach dla mieszkańców. Razem przeprowadziliśmy miasto przez kryzys pandemiczny i uchodźczy.

Najważniejszy jest dialog

Wiele zawdzięczam mojemu Tacie, który żył niemal 106 lat i do końca mnie motywował i inspirował! Dzięki niemu, lubię aktywność, zarówno tą społeczną, jak i fizyczną. Uważam, że najlepsze pomysły rodzą się w rozmowie, dialogu z innymi. Od zawsze angażowałam się obywatelsko – w samorząd szkolny, harcerstwo, organizacje pozarządowe, tworząc m.in. stowarzyszenie „Razem w Europie” na początku lat. 90. W 2023 roku wraz z zespołem aktywnych mieszkańców utworzyłam stowarzyszenie „Sopot dla Ciebie”. Razem pracujemy na rzecz Sopotu.

Sopot to morze inspiracji

Wychowałam się w Gdańsku – Oliwie. Dziś, jako mieszkanka Sopotu na co dzień korzystam z piękna, które mnie otacza. Jestem szczęśliwą żoną Krzyśka, mamą studentów Janka i Bartka, ale także Justyny, która jako nastolatka dołączyła do naszej rodziny. Z pasją podróżuję. Latem pieszo, konno czy żeglując, zimą na nartach w górach lub na biegówkach, najchętniej w sopockich lasach. Sopot dla mnie to morze inspiracji i zdrowa energia. Najlepsze miejsce do życia.

Do zobaczenia na ulicach naszego miasta!

Magdalena Czarzyńska-Jachim dzieciństwo
Magdalena Czarzyńska-Jachim w domu
Magdalena Czarzyńska-Jachim marina
Magdalena Czarzyńska-Jachim Koalicja dla Sopotu na koniu
Magdalena Czarzyńska-Jachim Koalicja dla Sopotu w górach
Magdalena Czarzyńska-Jachim WOŚP
Magdalena Czarzyńska-Jachim na wycieczce motorem
Magdalena Czarzyńska-Jachim z Donaldem Tuskiem i Jackiem Karnowskim

Zrealizowane projekty dla miasta

gdy byłam wiceprezydentką Sopotu oraz pełniącą funkcję Prezydenta Miasta Sopotu w latach 2019 – 2024

Żłobek przy ul. Obodrzyców

Nowoczesna i przyjazna placówka dla najmłodszych mieszkańców Sopotu.

Uporządkowanie przestrzeni reklamowej

Przyjęcie i wdrożenie uchwały krajobrazowej.

Sopot Miastem Przyjaznym Dzieciom

Docenienie przez UNICEF inicjatyw miasta dedykowanych dzieciom i przyznanie Sopotowi tego prestiżowego tytułu.

Sopocka Solanka

Przywrócenie w zarząd miasta Zdroju św. Wojciecha i infrastruktury uzdrowiskowej.

Wsparcie dla dzieci i młodzieży

Rozbudowa systemu wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Molo i marina

Przywrócenie w zarząd miasta strategicznych obiektów – mola i mariny.

Młodzieżowa Rada Miasta

Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu i wprowadzenie szkolnego budżetu obywatelskiego.

Sopocianki

Wprowadzenie programu zdrowotnego „Sopocianki” –  wsparcie dla kobiet w rożnym wieku i w wielu obszarach w tym szkoła rodzenia i dofinansowanie in – vitro.

Seniorzy

Rozszerzenie oferty wsparcia oraz zajęć dla seniorów.

Domy sąsiedzkie

Przyjazne przestrzenie integracji sąsiedzkiej.

Uzdrowisko

Rozbudowa oferty uzdrowiskowej: budowa dwóch tężni, nadmorski szlak uzdrowiskowy, leśny szlak uzdrowiskowy.

200 lat kurortu

Parada kuracyjna, dni solanki.

Opera Leśna

Powrót przedstawień operowych w ramach Baltic Opera Festival.

Odzyskanie budynku Mamuszki 14.

Nowa przestrzeń dla wydarzeń miejskich i pracowni artystycznych.

Mieszkania chronione

Utworzenie mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych oraz miejsc opieki wytchnieniowej.

Wsparcie dla Ukrainy

Utworzenie Centrum Wsparcia Ukrainy oraz systemu wspierania, integracji i aktywizacji migrantów, pozyskanie ponad 11 mln złotych na ten cel.

Sopockie szkoły

Dodatkowe godziny lekcyjne, wsparcie psychologiczne, wysoka jakość edukacji.

Modernizacja przestrzeni miejskiej

Ulice bez barier, zieleń, dostępna architektura.

Wizja Sopotu

Sopot dla mnie to…

Sopocianki, Sopocianie, mieszkańcy.
To morze inspiracji i zdrowej energii.
Najlepsze miejsce do życia.

EUROPEJSKI KURORT

Nowoczesna oferta uzdrowiskowa i utworzenie Sopockiego Centrum Kuracyjnego.

EUROPEJSKI KURORT

 • Realizacja Sopockiego Centrum Kuracyjnego
 • Rozszerzenie strefy uzdrowiskowej
 • Wykorzystanie solanki do produkcji dermokosmetyków
 • Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO historycznej zabudowy uzdrowiskowej Sopotu
 • Nowe kontrakty z NFZ
 • Ochrona Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • Nowe baseny solankowe i usługi lecznicze na bazie solanki
 • Przeznaczenie wpływów z opłaty uzdrowiskowej na pielęgnację zieleni w mieście

ZDROWI MIESZKAŃCY

Programy zdrowotne dla mieszkańców, dzieci, młodzieży i seniorów.

ZDROWI MIESZKAŃCY

 • Dostęp do bazy uzdrowiskowej dla mieszkańców
 • Oddział położniczy z kontraktem NFZ w Centrum Rodziny przy ul. Polnej
 • Programy profilaktyczne finansowane przez samorząd
 • Dzienny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
 • Aktywizacja i wsparcie seniorów
 • Powołanie Społecznej Rady Sportu
 • Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy oddziale geriatrii

ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA

Pilne prace nad regulacjami najmu krótkoterminowego.

ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA

 • Regulacja najmu krótkoterminowego poprzez
  obowiązek rejestracji obiektów turystycznych i
  współpracę platform rezerwacyjnych z samorządem
 • Turystyka uzdrowiskowa, biznesowa, konferencyjna, kulinarna, kulturalna
 • Większe wpływy z opłaty uzdrowiskowej
 • Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu w branży hotelarskiej

DOSTĘPNE USŁUGI SPOŁECZNE

Komunalne Centrum Obsługi Mieszkańców.

DOSTĘPNE USŁUGI SPOŁECZNE

 • Włączanie społeczne osób o rożnych potrzebach
 • Rozszerzenie oferty i funkcjonalności Karty Sopockiej
 • Wdrożenie rozwiązań typu smart w obsłudze mieszkanców
 • Niezależność energetyczna Sopotu, tańsza energia
 • Niskoemisyjny, wewnętrzny transport publiczny
 • Mieszkania chronione i wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • Uregulowanie stref parkingowych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców
 • Rozszerzenie aplikacji EcoHarmonogram ułatwiającej segregację odpadów

KULTURA

Utrzymamy wysokie wydatki na kulturę w mieście.

KULTURA

 • Utworzenie stałej wystawy artystów Sopockiej Szkoły Malarstwa
 • Przywrócenie Festiwalu Dwa Teatry
 • Rozbudowa oferty Młodzieżowego Domu Kultury
 • Dzień otwarty pracowni artystycznych
 • Promowanie sopockiego dziedzictwa architektonicznego – Sopot jest w 90% objęty ochroną konserwatorską,
 • Powołanie Społecznej Rady Kultury
 • Centrum Edukacji Muzycznej na terenie Opery Leśnej

UNIWERSYTECKIE MIASTO

Sopot jest miastem uniwersyteckim.

UNIWERSYTECKIE MIASTO

 • Rozwój akademickiej bazy mieszkaniowej
 • Włączanie studentów w tworzenie polityk miejskich
 • Współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie projektów i kampanii społecznych
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Szkoła dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 • Wzmacnianie kompetencji nauczycieli
 • Wspieranie inicjatyw studenckich w obszarze kultury

NOWE IDEE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Lepiej wykorzystamy potencjał metropolii.

NOWE IDEE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Powołanie Społecznej Rady Biznesu
 • Wdrożenie transparentnego systemu dzierżaw lokali usługowych z miejskiego zasobu komunalnego
 • Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia sezonowości
 • Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości- program ochrony księgarń
 • Wspieranie różnorodności biznesu
 • Centrum Obsługi Inwestora

EDUKACJA, OFERTA DLA MŁODYCH

Zaangażujemy Młodych w decydowanie o rozwoju miasta.

EDUKACJA, OFERTA DLA MŁODYCH

 • Wzrost kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta
 • Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży
 • Rozszerzenie programów stypendialnych
 • Większa dostępność infrastruktury sportowej
 • Wspieranie wymian międzynarodowych
 • Edukacja ekonomiczna, kulturalna i obywatelska
 • UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom- realizacje w ramach programu
 • Budowa kolejnych mieszkań komunalnych

Program

KOALICJA DLA SOPOTU

to efekt licznych rozmów i spotkań z sopocianami. Razem z przedsiębiorcami, seniorami, sportowcami, ludźmi kultury, młodzieżą wykreowaliśmy wizję miasta, w którym każdy będzie czuł się dobrze. Miasta spójnego na poziomie wartości, przyjaznego mieszkańcom, otwartego na różnorodność, dynamicznego w obszarze kreowania i wdrażania nowych idei. Priorytetami są dla nas wrażliwość społeczna i budowanie wspólnoty, jakość życia codziennego i zrównoważony rozwój przedsiębiorczości, wysoki poziom usług społecznych i zadbana przestrzeń miejska.

EUROPEJSKI KURORT

to odniesienie do tożsamości Sopotu, miasta o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Potrzebujemy spójnej oferty uzdrowiskowej. W Sopockim Centrum Kuracyjnym wzmocnimy wykorzystanie wód solankowych. Wpłynie to pozytywnie na jakość życia mieszkańców i pozwoli na zbudowania atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej. Uzdrowisko to także szczególna dbałość o ochronę przyrody i tereny zielone w przestrzeni miasta.

ZDROWI MIESZKAŃCY

to przede wszystkim finansowane przez samorząd programy zdrowotne i profilaktyczne a także sport. Sopot to miasto bogate w tereny sprzyjające aktywności i infrastrukturę sportową. Liczne sukcesy sportowców wyczynowych lekkoatletów, żeglarzy, tancerzy, rugbistów czy koszykarzy to jedna strona medalu- nadal będziemy w nią inwestować. Druga to otwarty dostęp do infrastruktury sportowej dla każdego w celach rekreacyjnych – otworzymy ją dla mieszkańców.

ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA

Potrzebujemy pilnych regulacji w sprawie najmu krótkoterminowego, wzorem innych europejskich miast turystycznych. Lepiej wykorzystamy potencjał metropolii. Wesprzemy lokalną przedsiębiorczość, aby ograniczyć sezonowość. Będziemy zabiegać o korzystne rozwiązania podatkowe dla miast o dużym zasobie mieszkań na wynajem. Zwiększymy wpływy z opłaty uzdrowiskowej.

DOSTĘPNE USŁUGI SPOŁECZNE

Usprawnimy funkcjonowanie miasta dzięki Komunalnemu Centrum Obsługi Mieszkańców. Wiemy, że sprawnie zarządzane miasto to wrażliwość na codzienne potrzeby i szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Chcemy aby wielofunkcyjna przestrzeń miejska w poszczególnych okręgach realizowała i zaspokajała najważniejsze potrzeby codziennego życia od podstawowych usług, komunikacji miejskiej, ośrodków kultury po rozwiązania typu „smart” jak karta mieszkańca.

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA

niskoemisyjny transport publiczny i konsekwentne dążenie do ograniczania ruchu spalinowego. Rozbudowana infrastruktura ścieżek rowerowych, kolejne strefy „woonerf”, unormowane strefy parkingowe ze szczególną dbałością o mieszkańców, m.in. specjalna karta parkingowa dla opiekuna. Utworzymy Sopocki Klaster Energetyczny, gdzie inwestując w odnawialne źródła, wdrażając procesy termomodernizacji, wykorzystując potencjał zielonej energii i optymalizując zużycie poprzez budowanie nowoczesnych systemów „smart” technologii, połączymy siły sektora biznesowego, przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i społecznego. To nasza odpowiedź na zmiany klimatyczne i sposób na bezpieczeństwo energetycznego oraz stabilność cen. Partycypacja społeczna to nic innego jak oddanie głosu mieszkańcom – tak budowaliśmy nasz program i tak też planujemy współtworzyć systemy zarządzania naszym miastem. Zachowanie dialogu społecznego pozwoli nam na dynamiczne reagowanie na potrzeby mieszkańców dlatego zwiększymy znaczenie Rad Konsultacyjnych. Będziemy kontynuować i usprawniać działanie Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Architektów. Widzimy pilną potrzebę utworzenia Rady Kultury, Rady Biznesu, Rady Pożytku Publicznego i Rady Sportu jako kluczowych ciał doradczych w planowaniu polityk miejskich.

SOPOT JEST MIASTEM UNIWERSYTECKIM

współpraca ze szkołami wyższymi i środowiskiem akademickim pozwala nam konstruować sprawne narzędzia do rozwiązania problemów, zmagać się z wyzwaniami czy to klimatycznymi czy społecznymi – jak doświadczenie pandemii czy kryzysu uchodźczego. Z młodymi wdrażamy koncepcję Miasta Praw Człowieka. Dlatego zadbamy o Sopot akademicki tworząc warunki mieszkaniowe dla studentów, aktywizując życie społeczne.

NOWE IDEE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dążymy do budowania skutecznych i wrażliwych na potrzeby mieszkańców systemów zarządzania miastem. Aktywizacja zasobu mieszkaniowego Sopotu, inwestycje w pasywne budownictwo komunalne. Przyjrzymy się też niewykorzystanym potencjałom. Wesprzemy lokalną działalność usługową, rozszerzymy dostępność pracowni dla twórców sięgając do artystycznych korzeni Sopotu. Wiemy, że dostęp do ośrodków kultury, sztuka w otoczeniu miejskim, przyjazna twórczo przestrzeń wprost przekłada się na wzrost jakości życia mieszkańców.

EDUKACJA, OFERTA DLA MŁODYCH

to jakość edukacji i nieograniczone możliwości rozwoju. Nowoczesne, przyjazne uczniom szkoły to element kluczowy. Dbałość o uczniów w obszarze dostępu do nowoczesnych narzędzi naukowych, ale także troska o ich zdrowie psychiczne i wyrównywanie szans edukacyjnych w dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości, to nasz priorytet. Wzmocnimy realizację programów dedykowanych młodzieży, zaangażujemy ich w decydowanie o rozwoju miasta tak, aby rozwijać je z myślą o europejskich wartościach, ze świadomością budowania wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego.

Przed nami wiele wyzwań i realizacji. Mamy energię na ich tworzenie i określone cele. Budujcie z nami Sopot Dla Ciebie, Sopot dla nas wszystkich.

Magdalena Czarzyńska-Jachim z zespołem.

Moja drużyna

Poznaj liderów okręgów

okręg nr 1

1. Magdalena Czarzyńska Jachim

Sopot dla Ciebie

Magdalena Czarzyńska Jachim Koalicja dla Sopotu wybory 2024

2. Marcin Stefański

o kandydacie >>

3. Karolina Niemczyk – Bałtowska

o kandydatce >>

4. Zbigniew Duzinkiewicz

o kandydacie >>

5. Beata Kapela – Bagińska

o kandydatce >>

6. Krzysztof Szymański

7. Katarzyna Wrochna

o kandydatce >>

okręg nr 2

1. Aleksandra Gosk

Sopot dla Ciebie

o kandydatce >>

Aleksandra Gosk Koalicja dla Sopotu wybory 2024

2. Jerzy Smolarek

3. Natalia Pobłocka

o kandydatce >>

4. Jerzy Lewicki

o kandydacie >>

5. Zofia Wojtkiewicz

o kandydatce >>

6. Jarosław Zawada

o kandydacie >>

7. Marek Mizera

o kandydacie >>

okręg nr 3

1. Piotr Bagiński

Platforma Obywatelska

o kandydacie >>

Piotr Bagiński Koalicja dla Sopotu wybory 2024

2. Barbara Brzezicka

o kandydatce >>

3. Tomasz Lipiński

o kandydacie >>

4. Justyna Lewandowska

o kandydatce >>

5. Piotr Kurdziel

6. Małgorzata Kowalska

o kandydatce >>

7. Emil Bogumił

o kandydacie >>

8. Monika Winiarska- Wistuba

o kandydatce >>

okręg nr 4

1. Grzegorz Wendykowski

Platforma Obywatelska

o kandydacie >>

Grzegorz Wendykowski Koalicja dla Sopotu wybory 2024

2. Barbara Kijewska

o kandydatce >>

3. Lesław Orski

o kandydacie >>

4. Monika Miecznikowska

o kandydatce >>

5. Adam Gil

o kandydacie >>

6. Julia Zielińska

7. Piotr Harhaj

o kandydacie >>

Kandydaci do Rady Miasta

Marcin Stefański Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Katarzyna Wrochna Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Jarosław Zawada Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Piotr Kurdziel Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Lech Orski Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Karolina Niemczyk – Bałtowska Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Jerzy Smolarek Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Marek Mizera Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Małgorzata Kowalska Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Monika Miecznikowska Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Zbigniew Duzinkiewicz Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Natalia Pobłocka Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Barbara Brzezicka Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Emil Bogumił Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Adam Gil Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Beata Kapela – Bagińska Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Jerzy Lewicki Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Tomasz Lipiński Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Monika Winiarska - Wistuba Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Julia Zielińska Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Krzysztof Szymański Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Zofia Wojtkiewicz Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Justyna Lewandowska Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Barbara Kijewska Koalicja dla Sopotu wybory 2024
Piotr Harhaj Koalicja dla Sopotu wybory 2024

Napisz lub zadzwoń do nas

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 pod nr telefonu:

667 843 056

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego:

3 + 9 =

Kontakt dla mediów:

663 723 895

e-mail: koalicjadlasopotu@gmail.com