Lesław Orski

3

okręg 4

Szanowni Państwo,
Drodzy Sopocianie

Jestem inżynierem mechanikiem po Politechnice Gdańskiej. Posiadam duże doświadczenie życiowe. Pracowałem w Polsce i za granicą, od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą. Brałem udział we wszystkich zrywach wolnościowych na Wybrzeżu, byłem represjonowany. Jestem od 51 lat żonaty, wychowałem troje wspaniałych dzieci. Wysoko cenię wartość rodziny i polskich więzi rodzinnych zakorzenionych w nauce kościoła.

Sopot dla mnie to

szeroka przestrzeń dla każdego.

Będąc wiele lat radnym, zdobyłem wielkie doświadczenie w pracy społecznej i wiem, jakie obowiązki spoczywają na reprezentantach, wybranych przez lokalną społeczność. Lubię poświęcać swój czas na rzecz Sopotu i jego mieszkańców, nie opuściłem żadnej sesji ani komisji, pracując od 25 lat w Radzie Miasta, a w sumie spędziłem na nich pełne 2 lata. W ostatniej kadencji byłem na 526 komisjach i spotkaniach. Od 24 lat zasiadam jako wolontariusz w cotygodniowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZDiZ, gdzie w gronie fachowców rozwiązujemy wiele ważnych spraw dla mieszkańców.

Pragnę Sopotu bezpiecznego i dającego Sopocianom dostatnie życie w oparciu o korzystanie z walorów turystycznych miasta. Uważam, że dbanie o sopocką młodzież oraz o wspaniałych sopockich seniorów, a także szeroko pojęte bezpieczeństwo to najważniejsze zadania dla władz Sopotu. Jeżeli moi sąsiedzi i Sopocianie zechcą obdarzyć mnie zaufaniem, będę nadal pracował na rzecz mieszkańców najlepiej jak umiem.

Najważniejsze dla Sopotu:

 • Zdeterminowane działania w kierunku pozyskania środków unijnych na rzecz poprawy komunikacji w Sopocie.
 • Dalsza budowa mieszkań komunalnych przekazywanych bezpłatnie młodym Sopocianom.
 • Skablowanie linii wysokiego napięcia przebiegającej przez cały Sopot.
 • Dalszy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej oraz sieci ścieżek rowerowych.
 • Prace z NFZ nad przywróceniem Sopotowi kontraktów lekarskich na diabetologię, okulistykę, chirurgię całodobową, kardiologię i inne. Klucz ilości mieszkańców Sopotu w aglomeracji Trójmiasta nie może być podstawą do naliczania kontraktów. Upadły gabinety o najwyższych standardach.
 • Uchwalenie terenu rezerwatu dla części lasów sopockich.
 • Organizacja bezpłatnych kursów internetowych, zdrowego żywienia i rekreacji dla Sopocian 50+.

Najważniejsze dokonania:

 • Realizacja przez wiele lat oczekiwanego kompleksowego remontu ulicy Mazowieckiej.
 • Remont ulicy Kraszewskiego.
 • Wybudowanie dwóch rond Kraszewskiego – Wejherowska i Wejherowska – Obodrzyców.
 • Założenie parku i placu zabaw przy ul. Obodrzyców.
 • Powstanie nowego dużego parkingu przy ul. Wejherowskiej.
 • Remont i zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP Kamienny Potok.
 • Powstanie skateparku i boiska przy Ergo Arenie.
 • Realizacja autorskiego projektu „Sopocka ławeczka dla seniora”.

Co w przyszłości?

 • Remont ulic Łowickiej, Cieszyńskiego i Sienkiewicza oraz woonerfu na ulicy Kujawskiej (dojście do kościoła).
 • Odkupienie od Lasów Państwowych Uzdrowiska Leśnik oraz inwestycje w miejską bazę uzdrowiskową.
 • Przedłużenie linii autobusowej 185 do końca ulicy Mazowieckiej (konsultacje z mieszkańcami).
 • Udrożnienie przejazdu przez las ulicą Kujawską (konsultacje z mieszkańcami).
 • Dalsza walka z Energą o skablowanie linii wysokiego napięcia w Kamiennym Potoku.
 • Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Malczewskiego i Kolberga z maksymalnym spowolnieniem i ograniczeniem ruchu tranzytowego przez Brodwino oraz spowolnienie ruchu pojazdów na ulicy Kraszewskiego.
 • Zdecydowane ograniczenie hałasu wynikającego z działalności leśnej strzelnicy.
 • Budowa boiska piłkarskiego przy I LO oraz oświetlenie boiska przy 23 Marca.

KOALICJA DLA SOPOTU

to efekt licznych rozmów i spotkań z Sopocianami. Razem wykreowaliśmy wizję miasta, w którym każdy będzie czuł się dobrze. Miasta spójnego na poziomie wartości, przyjaznego mieszkańcom, otwartego na różnorodność, dynamicznego w obszarze kreowania i wdrażania nowych idei.