Tomasz Lipiński

3

okręg 3

W Sopocie się urodziłem, założyłem rodzinę oraz realizuję marzenia osobiste, zawodowe i społeczne. Jestem lokalnym patriotą i dlatego od 20 lat jestem radnym Miasta Sopotu.

KOALICJA DLA SOPOTU

to efekt licznych rozmów i spotkań z sopocianami. Razem z przedsiębiorcami, seniorami, sportowcami, ludźmi kultury, młodzieżą wykreowaliśmy wizję miasta, w którym każdy będzie czuł się dobrze. Miasta spójnego na poziomie wartości, przyjaznego mieszkańcom, otwartego na różnorodność, dynamicznego w obszarze kreowania i wdrażania nowych idei. Priorytetami są dla nas wrażliwość społeczna i budowanie wspólnoty, jakość życia codziennego i zrównoważony rozwój przedsiębiorczości, wysoki poziom usług społecznych i zadbana przestrzeń miejska.

Sopot dla mnie to

szczególne miasto, w którym działam całe moje życie.

EUROPEJSKI KURORT

to odniesienie do tożsamości Sopotu, miasta o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Potrzebujemy spójnej oferty uzdrowiskowej. W Sopockim Centrum Kuracyjnym wzmocnimy wykorzystanie wód solankowych. Wpłynie to pozytywnie na jakość życia mieszkańców i pozwoli na zbudowanie atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej. Uzdrowisko to także szczególna dbałość o ochronę przyrody i tereny zielone w przestrzeni miasta.

ZDROWI MIESZKAŃCY

to przede wszystkim finansowane przez samorząd programy zdrowotne i profilaktyczne, a także sport. Sopot to miasto bogate w tereny sprzyjające aktywności i infrastrukturę sportową. Liczne sukcesy sportowców wyczynowych, lekkoatletów, żeglarzy, tancerzy, rugbistów czy koszykarzy to jedna strona medalu — nadal będziemy w nią inwestować. Druga to otwarty dostęp do infrastruktury sportowej dla każdego w celach rekreacyjnych – otworzymy ją dla mieszkańców.

„Drodzy Mieszkańcy Sopotu! W roku 2002 do Rady Miasta wybraliście Państwo Tomasza Lipińskiego i okazało się, że zrobiliście bardzo dobrze. W okresie pięciu kadencji radny Tomasz Lipiński był członkiem wielu Komisji: Architektury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącym Komisji Kultury i Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej. Przez wiele lat reprezentował Gminę Sopot w samorządowych związkach komunalnych zajmujących się komunikacją, utylizacją odpadów oraz czystością powietrza. Dzięki temu Sopot jest jednym z najczystszych miast w Polsce, w którym dobrze się żyje. Zawsze imponowała mi jego pracowitość i dociekliwość. Powierzone mu przez Radę funkcje traktował bardzo odpowiedzialnie, wnikliwie analizując każdą sprawę. Architektura, kultura, zdrowie i gospodarka komunalna to dziedziny, którymi Tomasz Lipiński interesował się i skutecznie zajmował. 34 lata byłem radnym, a ponad 19 lat przewodniczyłem Radzie Miasta Sopotu. Kończąc pracę w Radzie, uznałem za swój obowiązek podzielenie się z Państwem moją opinią, by pomóc Państwu we właściwym wyborze nowej Rady Miasta. Z pełnym przekonaniem udzielam mojego poparcia Tomaszowi Lipińskiemu wierząc, że pozwoli ono na dokonanie bardzo dobrego wyboru.”

Wieczesław Augustyniak