Karolina Niemczyk – Bałtowska

3

okręg 1

Konserwator Dzieł Sztuki

pracujący przy tworzeniu, badaniu, odnawianiu zabytków i dzieł współczesnych, sopocianka, córka lokalnych artystów. Wiceprezeska Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, związana z Platformą Obywatelską. Mawia o sobie „kobieta od zabytkow”, a konserwacja wymaga siły wołu i lekkości motyla. Spod jej ręki w Sopocie wyszły m.in. badania i remonty kościoła Gwiazda Morza, kaplicy Stella Maris, wieży widokowej Zakładu Balneologicznego, Art Inkubator Goyki 3, ganek Szkoły Muzycznej. Blisko stu wspólnotom pomogła wyremontować kamienice.

Sopot dla mnie

zawsze był i będzie inspiracją do pracy.

Dlaczego kandyduję?

Chcę wspierać artystów rzemieślników przedsiębiorców. W zrównoważony sposób edukować i aktywizować różne grupy wiekowe — sztuka historyczna i współczesna, zadbać o spuściznę sopockich artystów i Szkoły Sopockiej.

Program dla naszego okręgu:

  • Edukacja — wspieranie edukacji obywatelskiej w zakresie historii sztuki
  • Kultura — promowanie Sopotu jako miasta niemal w całości objętego ochroną konserwatorską
  • Miasto dostępne — likwidacja barier i wspieranie osób z niepełnosprawnością
  • Wspieranie rozwoju uzdrowiska
  • Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO historycznej zabudowy uzdrowiskowej Sopotu
  • Wprowadzenie regulacji najmu krótkoterminowego
  • Utworzenie Społecznej Sopockiej Rady Biznesu
  • Estetyzacja małej architektury w przestrzeni publicznej
  • Systemowe oczyszczanie powierzchni ulic, schodów, przejść według standardów kurortów śródziemnomorskich

„Karolina Niemczyk-Bałtowska. Dzięki niej Sopot wypiękniał. Pomogła mieszkańcom wyremontować blisko sto budynków.” Donald Tusk