Barbara Brzezicka

2

okręg 3

W górnym Sopocie mieszkam praktycznie całe życie. Jako młoda osoba aktywnie działałam w sopockim harcerstwie, dzięki któremu poznałam i pokochałam sopockie lasy, a także zdobyłam umiejętności, które do dzisiaj wykorzystuję w pracy dydaktycznej i organizacyjnej. Pracuję jako adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie ukończyłam filologię romańską i filozofię. W pracy nauczycielki najbardziej cenię możliwość poznania poglądów młodych osób, ich wrażliwości i wizji świata. Staram się również wspierać studentki i studentów zmagających się z problemami zdrowia psychicznego – wiem, jak często te osoby spotykają się z niezrozumieniem. W ciągu ostatnich ośmiu lat współorganizowałam wiele sopockich i trójmiejskich protestów w obronie praw kobiet, praw człowieka oraz klimatu.em trenerem II klasy hokeja na lodzie. Na swoim koncie mam studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” oraz uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni. Moją pasją są podróże do miejsc znanych i tych nieco mniej znanych. Mam ogromne zasoby energii do działania.

Sopot dla mnie to

miasto, któremu chciałabym poświęcić swoją aktywistyczną energię.

Dlaczego kandyduję?

Marzę o Sopocie, który odważnie realizuje ambitne projekty społeczne i edukacyjne, dając przykład innym samorządom. Marzę o mieście, które otacza troską dzieci doświadczające przemocy i trudności życiowych, aby miały szansę na dobre dorosłe życie. Chciałabym też, żeby w Sopocie można było zamieszkać, nie będąc osobą zamożną. Ten cel się przybliża wraz z powstawaniem kolejnych mieszkań komunalnych, ale potrzebujemy też nowoczesnej polityki wspierania najmu długoterminowego.

Dla miasta

Zrównoważona turystyka

Dalsze zabieganie władz miasta o regulację najmu krótkoterminowego, wzorem innych europejskich miast turystycznych. Miasto musi mieć możliwość zakazu najmu krótkoterminowego w przypadku uporczywego łamania zasad współżycia społecznego, hałasu czy braku segregacji śmieci, za co płaci cała wspólnota.

Miasto dla mieszkańców

Aktywizacja zasobu mieszkaniowego Sopotu, inwestycje w ekologiczne budownictwo komunalne. Wzmocnienie głosu mieszkanek i mieszkańców poprzez zwiększenie znaczenia działających w Sopocie Rad Konsultacyjnych oraz stworzenie nowych.

Łatwiejsze poruszanie się po mieście

Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego. Darmowe parkowanie dla opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Miasto przyjazne młodym

Tworzenie warunków mieszkaniowych dla studentów i wspieranie aktywności akademickiej w mieście.

Lokalnie

Edukacja dla najmłodszych

Kompleksowy remont Przedszkola nr 2, obejmujący termomodernizację budynku oraz instalację paneli fotowoltaicznych, co pozwoli obniżyć koszty utrzymania kuchni. Utworzenie gabinetu integracji sensorycznej dla najmniejszych dzieci.

Komunikacja miejska dla wszystkich

Częstsze połączenia autobusowe między os. Mickiewicza a resztą miasta, a docelowo nowoczesny system małych autobusów dostosowany do potrzeb mieszkańców. Połączenia autobusowe dostosowane do godzin zajęć w sopockich szkołach, szczególnie w godzinach porannych.

Ochrona lasów otaczających os. Mickiewicza i Przylesie

Zakaz prowadzenia gospodarki leśnej w Sopockich Lasach i wzmocnienie funkcji rekreacyjnej. Stworzenie rezerwatu lub innej formy ochrony przed wycinką, która zapobiega niszczeniu wyjątkowej przyrody, a jednocześnie pozwala na spacery z psami, sport, zbieranie grzybów i swobodne korzystanie z lasu.

Anna Górska, senatorka:

„Barbara Brzezicka to uczciwość, sumienność i pracowitość. Taką ją znam od lat, odkąd działamy razem na rzecz dobrych warunków życia w naszych miastach, uwzględniając potrzeby wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy stopnia sprawności. Chciałabym mieć taką radną w mojej gminie.”