Justyna Lewandowska

4

okręg 3

Absolwentka Socjologii UG, zawodowo związana z badaniami społecznymi.

Jestem stąd i tu się wychowałam

Sopot to miejsce, w którym spotkały się drogi moich dziadków i rodziców pochodzących z bardzo różnych stron Polski. Moja rodzina łączyła w sobie tradycje z Wilna, Lublina i Pomorza. Pierwsze kroki stawiałam na sopockim Brodwinie i dorastałam w rodzinie wiernej sierpniowym ideom, aktywnej w stanie wojennym. Z domu wyniosłam tradycję wolności, zaangażowania społecznego, tolerancji oraz miłości do zwierząt. Tu się wychowałam, dzięki czemu znam nasze miasto od podszewki, zarówno jego zalety, jak i problemy.

Sopot dla mnie to

poczucie nieskończonych możliwości i wolności.

Dzięki dotychczasowej aktywności społecznej znam potrzeby Sopocian. Szczególnie ludzi starszych, którzy korzystają z usług Oddziału Geriatrycznego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego. Wiem, jak pozyskać środki na niezbędne tam inwestycje. Bardzo ważne jest także usprawnienie transportu publicznego, który służy wszystkim. Pamiętam również, że mieszkańcami naszego miasta są zwierzęta, nasi bracia mniejsi, w tym lokatorzy bliskiego mojemu sercu Sopotkowa.

Ostatnie lata były dobre dla Sopotu, ale ciągle warto zmieniać świat na lepszy.

Dlaczego kandyduję?

Kandyduję, bo jestem przekonana, że Sopot potrzebuje nowych twarzy, świeżego spojrzenia i nowej energii. Potrzebuje też większego zaangażowania kobiet. Trzeba działać! Kandyduję, aby pomagać! Zachęcam wszystkich do współpracy!

Nie boję się wyzwań. Kocham góry, w czasie wolnym zdobywam nowe szczyty i odwiedzam nowe kraje, chociaż moje myśli zawsze są z moim miejscem na Ziemi – Sopotem. Psiara i kociara.

Program dla naszego okręgu:

  • Wspieranie działalności Sopotkowa.
  • Programy zdrowotne i aktywizujące seniorów.
  • Inwestycje uzdrowiskowe.
  • Pozyskanie dofinansowań unijnych.
  • Wsparcie starszych, psychogeriatria.
  • Wspieranie inicjatywy utworzenia rezerwatu Lasy Sopockie.
  • Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości.