Jerzy Lewicki

4

okręg 2

Jestem czynnym działaczem na rzecz lokalnych społeczności, mam wieloletnie doświadczenie pracy w mediach. Moim sukcesem jest zrealizowanie planów związanych z filmem, reportażem i fotografią oraz odbudowanie struktur organizacji partyjnej PSL w mieście. Mam żonę i dwójkę dorosłych dzieci. Kandyduję, ponieważ chcę zmieniać Sopot we właściwym kierunku, pomagać mieszkańcom.

Ważny jest dla mnie program dla młodych.

Edukacja i nieograniczone możliwości rozwoju. Nowoczesne, przyjazne uczniom szkoły to element kluczowy. Dbałość o uczniów w obszarze dostępu do nowoczesnych narzędzi naukowych, ale także troska o ich zdrowie psychiczne i wyrównywanie szans edukacyjnych w dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości, to nasz priorytet. Wzmocnimy realizację programów dedykowanych młodzieży, zaangażujemy ją w decydowanie o rozwoju miasta tak, aby rozwijać je z myślą o europejskich wartościach, ze świadomością budowania wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego. Rozwiniemy system stypendialny.

Sopot dla mnie to

wymarzone miejsce dla młodych ludzi.

KOALICJA DLA SOPOTU

to efekt licznych rozmów i spotkań z sopocianami. Razem z przedsiębiorcami, seniorami, sportowcami, ludźmi kultury, młodzieżą wykreowaliśmy wizję miasta, w którym każdy będzie czuł się dobrze. Miasta spójnego na poziomie wartości, przyjaznego mieszkańcom, otwartego na różnorodność, dynamicznego w obszarze kreowania i wdrażania nowych idei. Priorytetami są dla nas wrażliwość społeczna i budowanie wspólnoty, jakość życia codziennego i zrównoważony rozwój przedsiębiorczości, wysoki poziom usług społecznych i zadbana przestrzeń miejska.

Stawiam na wysoką jakość życia Sopocian.

  • Niskoemisyjny transport publiczny i konsekwentne dążenie do ograniczania ruchu spalinowego.
  • Rozbudowana infrastruktura ścieżek rowerowych.
  • Kolejne strefy „woonerf”, unormowane strefy parkingowe ze szczególną dbałością o mieszkańców, m.in. specjalna karta parkingowa dla opiekuna. 
  • Sopocki Klaster Energetyczny, gdzie inwestując w odnawialne źródła i wykorzystując potencjał zielonej energii połączymy siły sektora biznesowego, przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i społecznym. To nasza odpowiedź na zmiany klimatyczne i sposób na bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilność cen. 
  • Zachowanie dialogu społecznego pozwoli nam na dynamiczne reagowanie na potrzeby mieszkańców, dlatego zwiększymy znaczenie Rad Konsultacyjnych. Będziemy kontynuować i usprawniać działanie Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Architektów. Widzimy pilną potrzebę utworzenia Rady Kultury, Rady Biznesu, Rady Pożytku Publicznego i Rady Sportu jako kluczowych ciał doradczych w planowaniu polityk miejskich.