Piotr Bagiński

1

okręg 3

Szanowni Państwo,

„Sopot to ludzie” – takie motto przyświeca mi od początku mojej działalności w Radzie Miasta, gdzie obecnie pełnię funkcję jej Przewodniczącego. To Mieszkańcy są kołem napędowym Sopotu i jego największym potencjałem. Jestem dumny, że żyjemy w tak pięknym mieście. Dużo już razem zrobiliśmy. Ciągle jest wiele do zrobienia. Aby stale podnosić jakość życia, potrzebne są: siła, wyobraźnia i wzajemne zaufanie. A tą siłą jesteście Wy – Sopocianie.

Wierzę, że wspólnie dużo możemy osiągnąć. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i zapraszam do dalszej współpracy.

7 kwietnia proszę o Państwa głos.

Sopot dla mnie to

wspaniałe miasto, którego największym potencjałem są jego Mieszkańcy.

Kim jestem?

Mieszkam w Sopocie od dziecka i kocham to miasto. Spełniam tu swoje marzenia zarówno osobiste, jak i zawodowe. Mam wspaniałą rodzinę, która wspiera moje działania i motywuje do dalszej działalności. Na co dzień pracuję jako nauczyciel i trener w założonym przeze mnie klubie sportowym UKS 7 Sopot. Wychowując kolejne pokolenia młodych Sopocian, zawsze staram się im zaszczepić wartości, które sam wyznaję: odpowiedzialność, hart ducha oraz troskę o drugiego człowieka. Jestem Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi.

Nadchodzące wybory to ważna chwila dla naszego Sopotu. Potrzebujemy mądrej Rady Miasta, która dzięki kompetencji i odpowiedzialności będzie rozważnie prowadziła sopockie sprawy. Dużo wspólnie dokonaliśmy, ale nadal wiele pozostaje do zrobienia.

Moje postulaty dla miasta i górnego Sopotu

 • Remont ulicy Piaskowej, Sikorskiego, Kraszewskiego, Broniewskiego i Mickiewicza oraz odcinek pomiędzy Abrahama a Herberta.
 • Przebudowa ulicy 1 Maja w typie woonerf.
 • Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników al. Niepodległości na odcinkach od ulicy 23 Marca do ulicy 3 Maja.
 • Rewitalizacja terenu ulicy Moniuszki od skrzyżowania ulicy Armii Krajowej do Opery Leśnej.
 • Współpraca ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkańców przy budowie skwerów, placów zabaw i parkingów.
 • Dalsza budowa mieszkań komunalnych dla młodych rodzin.
 • Zwiększenie częstotliwości wspólnych patroli policji i straży miejskiej.
 • Utworzenie profesjonalnego punktu porad dla absolwentów uczelni i szkół średnich, chcących założyć własną działalność gospodarczą.
 • Kontynuacja programu „Mieszkanie do samoremontu”.
 • Rozszerzenie programu rewitalizacji miasta i ulg remontowych.
 • Wzrost dofinansowania miejskich programów prozdrowotnych.
 • Przyjazny e-Urząd Miasta.
 • Doposażenie leśnych szlaków spacerowych w ławki, wiaty i kosze.
 • Rozpoczęcie programu „Zielone przystanki” komunikacji autobusowej.
 • Odbudowa platformy widokowej na Lisim Wzgórzu.