Piotr Harhaj

7

okręg 4

Mieszkanki i Mieszkańcy,

nazywam się Piotr Harhaj. Z Kasią, córką Zosią i psem Brunem jesteśmy zgraną rodziną. Poznaliśmy się nad morzem. Kochamy spotkania z ludźmi, rowerowe wycieczki i pływanie w Bałtyku. W mieście odnajduję możliwość rozwoju i życia we wspólnocie, którą znam i współtworzę. Jestem pedagogiem i pracownikiem socjalnym, społecznikiem i animatorem kultury.

Co mnie wyróżnia?

Pasja działania i wrażliwość społeczna. Inicjuję przedsięwzięcia pobudzające społeczności do zmian. Działam na rzecz włączenia osób potrzebujących i niesamodzielnych. Rozwijam działania sąsiedzkie, wolontariat i aktywizm społeczny. Jestem inicjatorem Domu Sąsiedzkiego Alternatywy 5. Ze spotkań z ludźmi czerpię inspirację do działania.

Sopot dla mnie to

miasto, które wybrałem na swoje miejsce do życia. Pragnę, żeby było czyste, zadbane i przyjazne dla każdego.

Mój sposób myślenia i działania od 30 lat kształtował się w środowisku pozarządowym. Jestem prezesem sopockiego Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji, wyróżnionego Nagrodą Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, za innowacyjność społeczną Nagrodą Prezydenta Sopotu.

Doświadczenie i pasja

Angażuję się w pomoc potrzebującym, wspieram dorosłe osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Obecnie kieruję Centrum Samopomocy w Gdyni i Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji, gdzie wzmacniamy sprawczość mieszkanek i mieszkańców.

Co planuję:

 • wsparcie sopocian, w szczególności młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez starania o środki z Unii Europejskiej na aktywizację zawodową i społeczną
 • wzmocnienie więzi sąsiedzkich poprzez inicjowanie spotkań i wspieranie lokalnych działań samopomocowych i organizacji społecznych; chciałbym wzmocnić głos tych, którzy często są mniej widoczni, osób z niepełnosprawnościami, problemami zdrowia psychicznego
 • wpływać na rozwój wysokiej jakości usług społecznych dla seniorów, rodzin z dziećmi i młodzieży.
Przede wszystkim planuję nie zmienić się i nie zaprzestać dotychczasowej działalności, a wywołanym przez to zmianom jako radny Miasta Sopotu nadać trwalszego charakteru.

Co jest dla mnie ważne

 • Dostępne usługi społeczne.
 • Włączanie społeczne osób o rożnych potrzebach.
 • Rozszerzenie oferty i funkcjonalności Karty Sopockiej.
 • Mieszkania chronione i wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
 • Uregulowanie stref parkingowych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.
 • Zrównoważona turystyka — regulacja najmu krótkoterminowego.
 • Zdrowi mieszkańcy.
 • Dzienny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.
 • Aktywizacja i wsparcie seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.
 • Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy oddziale geriatrii.
 • Sąsiedzkość i kultura.
 • Rozszerzenie oferty Domów Sąsiedzkich i Bibliotek, otwarte pracownie artystyczne.
 • Włączanie mieszkańców w tworzenie polityk miejskich.
 • Oferta dla młodzieży.