Barbara Kijewska

2

okręg 4

Wykształcenie

Jestem doktorem nauk o polityce (UG), absolwentką studiów podyplomowych Organizacja pomocy społecznej (UG), trenerem zarządzania i marketingu (Central Connecticut State University).

Osiągnięcia

Największym dla mnie osiągnięciem jest rodzina, a zawodowo spełniam się jako: wykładowca, autorka książek i artykułów naukowych oraz wykonawca w projektach. Tematem moich badań są zagadnienia dotyczące przemocy, strategii gminnych i zrównoważonego rozwoju.

Rodzina

Mam 52 lata, jestem mężatką — mąż od ponad 30 lat jest sopockim przedsiębiorcą. Mamy dwie córki — studentkę ASP i tegoroczną maturzystkę.

Sopot dla mnie to

miejsce, w którym czuję się bezpieczna i szczęśliwa.

Praca

Jestem nauczycielem akademickim na UG, Instytut Politologii, pełnię funkcję Prodziekana ds. studenckich na Wydziale Nauk Społecznych i koordynatorki programu praktyk w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Społecznie współpracuję ze stowarzyszeniem WAGA i Kongresem Kobiet na rzecz Naszego Miasta Sopot.

Dlaczego kandyduję?

Chcę, aby Sopot mądrze się rozwijał, był bezpiecznym i dostępnym miejscem dla mieszkańców i przedsiębiorców. Mam nadzieję, że moje doświadczenie, wiedza i zaangażowanie przyniesie korzyści dla Sopotu.

Mój program dla mieszkańców Kamiennego Potoku i Brodwina:

Zdrowie:
działania na rzecz wsparcia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży; programy profilaktyki zdrowia; aktywny senior; czyste powietrze — wielopunktowy pomiar emisji CO2 i pyłów zawieszonych.
Infrastruktura:
dalsza modernizacja ulic Cieszyńskiego, Łowickiej,Łużyckiej, Kraszewskiego i Podgórnej; udział mieszkańców w planowaniu przestrzeni publicznych; ławki, siedziska i miejscawypoczynkowe uwzględniające potrzeby seniorów.
Studenci:
włączanie studentów w tworzenie polityk miejskich; praktyki i staże u lokalnych przedsiębiorców i w instytucjach miejskich.
Biznes:
transparentny system dzierżaw lokali usługowych z miejskiego zasobu komunalnego.
Urząd:
wsparcie przy pisaniu projektów finansujących termomodernizację i spółdzielnie energetyczne.