Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://koalicjadlasopotu.pl

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA SOPOTU MAGDALENY CZARZYŃSKIEJ-JACHIM z siedzibą pod adresem: ul. Słowackiego 30/1, 81-871 Sopot.

3. Dane osobowe i cel ich przetwarzania

  • Każdy użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego.
  • Administrator serwisu stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Dane zbierane automatycznie

Serwis może zbierać informacje zawarte w plikach cookies.

5. Udostępnienie danych

Dane osobowe użytkowników serwisu nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim.

6. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. Możliwe jest także usunięcie plików cookies z urządzenia po ich zapisaniu. Aby to zrobić, użytkownik musi skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej.

<< POWRÓT